Skip to the content

Besætningen udvides

Vi har fået muligheden for at tilkøbe naboejendommen Høragergård. Vi udvider derfor besætningen de kommende år.

Det meste af Høragergård's arealer ligger i direkte forlængelse af vores nuværende arealer. Derved vi får en fantastisk arrondering med et stort areal på mere end 60 ha i ét stykke lige udenfor stalddøren. Det er derfor nærliggende at udnytte en del af det ekstra areal til også at udvide besætningen.