Skip to the content
Moeskaer Waterloo, 15 months old, incredible body mass and thickness

Moeskaer Waterloo

Homozygous Polled, DLF, HYF, EIF, MSUDF

Yalgoo Boulder Z250
Remitall Waterloo 12B
Merawah Sham C130
Remitall Route 66
Dorbay Whitney 411w
Dor View Hawks Gal
Fds. vægt: 43 kg.
200 dg. vægt:377 kg.
365 dg. vægt:679 kg.
Frame score:8

Moeskær Waterloo er en af de mest lovende og spændende ungtyre, som er født hos os. En tyr med ekstremt meget kropsvolumen. Altså længde, dybde og fantastisk kødfylde, som resulterer i masser af kg. Han er desuden en høj tyr.

Waterloo's afstamning understøtter hans mange kvaliteter. Fader er Remitall Waterloo, som er Canadian National Reserve Grand Champion Bull. Moderen Dorbay Whitney 411W er en af de kendte donor køer i Canada. Søskende til Moeskær Waterloo tæller bl.a. Remitall Sweet Deal og Remitall W Yellow Rose 2Y, som begge er nogle af Remitall-besætningens vigtigste avlsdyr.

Der er tale om en top-afstamning, der samtidig er meget sjælden i Europa. Moeskaer Waterloo kan derfor anvendes på stort set alle afstamninger her.

Vi forventer Moeskaer Waterloo vil avle masser af kødfylde, tilvækst, kropsvolumen, størrelse, mælk og eye-appeal uden at avle høje fødselsvægte.

Sæd efterspørges af alle som har set Waterloo. Vi er derfor sikre på, at vi kommer til at høre meget til Waterloo og hans afkom rundt omkring i Europa i de kommende år.

Første Waterloo søn

Særdeles lovende afkom

Første Waterloo afkom

De første kalve efter Waterloo bekræfter vores forhåbninger til hans avlsegenskaber. Nemlig afkom af særdeles høj kvalitet.

Her er hans første søn på snart 11 mdr. Kødfylde, tilvækst, længde og dybde helt i top. Forventet årsvægt: 670 kg 

Efterspurgt i mange lande

Waterloo efterspørges internationalt

Her en meget ung kalv efter Moeskær Waterloo i England

Waterloo kviekalv

Waterloo afkom

Meget lovende kalve

Kalvene efter Waterloo indfrier forventningerne. De fødes nemt og vokser eksplosivt med det samme. Det er kalve, som vi kommer til at se meget mere til.

Moeskær Waterloo, 15 mdr

Fantastisk kødfylde, længde og dybde

Waterloo, 15 mdr

Moeskær Waterloo 15 mdr gammel sammen med en flok løbekvier.

Selv i arbejdstøjet er Waterloo's fantastiske kødfylde og kropsdybde tydelig. 

Moeskaer Waterloo

Fotograferet 6 mdr gammel.

Allerede som kalv har Waterloo skilt sig ud